حسابداری ,افزار ,مهارت ,حسابداري ,مالی ,مقدماتی ,حسابداري مهارت ,افزار حسابداری ,مقدماتی مالی ,حسابداری حسابداری ,حسابداری مهارت ,حسابداری حس
ردیف
گروه
درس
 
پیشنیاز
1
حسابداری
حسابداري مهارت 1(مقدماتی - مالی)
 
-
2
حسابداری
حسابداري مهارت 2 (بازرگانی)
 
حسابداري مهارت 1(مقدماتی - مالی)
3
حسابداری
حسابداری مهارت 3 (صنعتی)
 
حسابداري مهارت 2 (بازرگانی)
4
حسابداری
حسابداری مهارت 4 (تکمیلی)
 
حسابداری مهارت 3 (صنعتی)
5
حسابداری با نرم افزار
حسابداری با نرم افزار هلو
 
حسابداري مهارت 1(مقدماتی - مالی)
6
حسابداری با نرم افزار
حسابداری با نرم افزار رافع
 
حسابداري مهارت 1(مقدماتی - مالی)
7
حسابداری با نرم افزار
اکسل در حسابداری
 
حسابداري مهارت 1(مقدماتی - مالی)
8
حسابداری با نرم افزار
حسابداری با نرم افزار سورن
 
حسابداري مهارت 1(مقدماتی - مالی)
9
حسابداری با نرم افزار
حسابداری با نرم افزار سامان
 
-
10
حسابداری با نرم افزار
حسابداری با نرم افزار پژواک
 
-
11
حسابداری
حسابداری حقوق و دستمزد
 
-
12
حسابداری با نرم افزار
حسابداری با نرم افزار پارسیان
 
-
منبع اصلی مطلب : دانشجویان فناوری اطلاعات علمی وکاربردی1
برچسب ها : حسابداری ,افزار ,مهارت ,حسابداري ,مالی ,مقدماتی ,حسابداري مهارت ,افزار حسابداری ,مقدماتی مالی ,حسابداری حسابداری ,حسابداری مهارت ,حسابداری حس
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : عناوین رشتهای کوتاه مدت در خانه کارگر