رایانه

نام دوره آموزشي

كد استاندارد

کاربر رایانه

3/0/1/24/42-3

کاربر نرم افزار اداری

4/1/24/42-3

طراح گرافیک رایانه ای

3/1/51/66-1

رایانه کار گرافیک Freehand

4/1/58/62-1

رایانه کار Corel Draw

4/1/54/62-1

شهروند الکترونیک

2/5/1/24/42-1

کارور Flash MX

3/1/46/61-1

 

-

منبع اصلی مطلب : دانشجویان فناوری اطلاعات علمی وکاربردی1
برچسب ها : رایانه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : فهرست واحدهاي تخصصي رشته تصويرسازي براي اخذ ديپلم